Thông tin tài khoản
Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn cho bạn trong vòng 24h.
Họ & tên
Email
Số điện thoại
Chức vụ
Tên công ty
Địa chỉ/Website
Bao nhiêu thành viên trong Công ty bạn sẽ sử dụng WorkTime?
Đăng ký sử dụng WorkTime

WorkTime giúp bạn xây dựng môi trường làm việc gắn kết chuyên nghiệp

  • Tăng 25% hiệu suất làm việc nhóm
  • Giao và quản lý hiệu quả công việc
  • Giảm 80% thời gian xử lý giấy tờ đề xuất nội bộ

Khách hàng thân thiết của WorkTime