Điều khoản sử dụng WorkTime

WorkTime là một giải pháp quản lý công việc hiệu quả cho doanh nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng WorkTime trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng WorkTime cho toàn bộ quy trình tổ chức của mình. Điều khoản sử dụng (Term of Services) là các chính sách được đưa ra bởi TechElite, công ty chủ quản của WorkTime, về các yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân đăng ký một tài khoản chính thức trên nền tảng WorkTime) sử dụng WorkTime.

Khi khách hàng sử dụng WorkTime, khách hàng đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong bản Điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng WorkTime.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email contact@worktime.vn. WorkTime không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của Điều khoản sử dụng này.

1. Các định nghĩa

 • Khách hàng: là những đơn vị sử dụng giải pháp quản lý công việc WorkTime (đang dùng thử hoặc đã đăng ký mua bản chính thức).
 • Tài khoản: khách hàng đăng ký một tài khoản trên WorkTime và sử dụng mời các nhân viên của công ty tham gia. Một tài khoản có thể mời được từ 1 - 1000 nhân viên, tùy thuộc vào mức phí duy trì khách hàng trả.
 • WorkTime: Giải pháp quản lý công việc hiệu quả cho doanh nghiệp bao gồm những tính năng giao tiếp nội bộ, công cụ làm việc trực tuyến, quản lý công việc, các ứng dụng trên nền tảng di động.

2. Quy định chung về việc sử dụng WorkTime

 • Không được sử dụng trái phép WorkTime cho bất kỳ mục đích gì. Ví dụ: Không tìm cách truy cập phương pháp nào đó không thông qua giao diện và đường dẫn mà chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng phải tuân theo luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành.
 • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Khách hàng của chúng tôi nếu Khách hàng không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi nghi ngờ sai phạm.
 • Việc Khách hàng sử dụng WorkTime không có nghĩa là được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với WorkTime hoặc nội dung mà Khách hàng truy cập.
 • Khách hàng không được sử dụng nội dung từ WorkTime trừ khi được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép.

3. Tài khoản Worktime của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký WorkTime, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

 1. Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 2. Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.
 3. Khách hàng thông báo ngay cho WorkTime khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. WorkTime không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng WorkTime sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của WorkTime (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

4. Bảo vệ sự riêng tư

WorkTime bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên WorkTime và khách hàng nắm quyền kiểm soát những thông tin đó. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.

Chúng tôi cam kết:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi khách hàng
 • Không tiết lộ dữ liệu khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép
 • Không truy cập vào dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng Khách hàng hỗ trợ

Mặc dù vậy, WorkTime có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

 • Thông báo bằng Email đến khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
 • Kiểm soát tự động để việc sử dụng tài khoản.

5. Nội dung của Khách hàng trong WorkTime

 1. Nội dung: WorkTime cho phép Khách hàng giao tiếp với người khác và chia sẻ hoặc lưu trữ các loại nội dung khác nhau như: ý kiến, thông báo, các tập tin, hình ảnh, tài liệu, và video. Chúng tôi không sở hữu của nội dung mà Khách hàng đăng hoặc tải lên WorkTime, trừ các tài liệu hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp cho Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung Khách hàng gửi đến hoặc gửi đi từ WorkTime.
 2. Khách hàng có quyền kiểm soát về việc quyền truy cập dữ liệu trên hệ thống WorkTime.
 3. Những nội dung phải đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật. Những nội dung như sau sẽ không được phép đưa lên WorkTime:
  • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
  • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
  • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
  • Cản trở hoặc phá hỏng WorkTime (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập WorkTime thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm)

WorkTime có quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung của Khách hàng nếu chúng tôi xác định đó là vi phạm Điều khoản này hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ người dùng khác hoặc chúng tôi nhận được một thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

6. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng WorkTime

 1. Thời hạn của thỏa thuận
  • Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp khách hàng dùng thử Khách hàng mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.
 2. Tạm ngừng: TechElite có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi TechElite đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
  • TechElite cho rằng Khách hàng đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối Khách hàng,gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Khách hàng của khách hàng gây nguy hại tới TechElite và những người khác.
 3. Chấm dứt thỏa thuận: Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • TechElite đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho TechElite theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.
  • TechElite đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
  • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho TechElite bằng văn bản.

TechElite không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. TechElite chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

7. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

 1. Từ chối đảm bảo:

  WORKTIME KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG WORKTIME CỦA KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, HOẶC WORKTIME SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHÁCH HÀNG HOẶC TẤT CẢ CÁC LỖI TRÊN PHẦN MỀM VÀ/HOẶC TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC HỆ THỐNG TỔNG THỂ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA WORKTIME.VN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN: MẠNG INTERNET, CÁC MẠNG TRUYỀN DẪN KHÁC, MẠNG NỘI BỘ VÀ CÁC THIẾT BỊ CỦA KHÁCH HÀNG). WORKTIME KHÔNG ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN NHƯ SỰ THỎA MÃN VỀ CHẤT LƯỢNG, PHÙ HỢP CHO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẶC THÙ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. WORKTIME ĐƯỢC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG DƯỚI DẠNG “THEO HIỆN TRẠNG - AS IS” VÀ “CÓ SẴN - AS AVAILABLE” CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG. KHÁCH HÀNG SẼ CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH XEM WORKTIME HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TẠO RA TỪ WORKTIME LÀ ĐÚNG ĐẮN VÀ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG.

 2. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:

  TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO WORKTIME ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO MẤT DOANH THU, LỢI NHUẬN, LỢI THẾ KINH DOANH, NGỪNG VIỆC, MẤT MÁT DỮ LIỆU DO HẬU QUẢ CỦA: (1) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WORKTIME ; (2) BẤT KỲ CÁC THAY ĐỔI NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI WORKTIME ; (3) TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HOẶC BIẾN ĐỔI CÁC DỮ LIỆU; (4) XÓA, SAI HỎNG, HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA WORKTIME ; (5) CÁC TUYÊN BỐ HAY HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI WORKTIME ; VÀ (6) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN WORKTIME.

8. Quyền thay đổi điều khoản sử dụng

 • Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho WorkTime, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về tính năng của WorkTime. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên tìm hiểu các điều khoản trên trang của chúng tôi.
 • Các thay đổi sẽ có hiệu lực mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến tính năng mới của WorkTime hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
 • Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.